Styrelse

Styrelse

Ordförande/Presidium:
Maj Schöldström-Edström
Trotzgatan 70, 791 72 Falun
Satu Sundström
Kalkhussveden 20,  790 23 Svärdsjö

Kassör:
Mats Nygårds         

Kasslins väg 5, 790 22 Sågmyra

Sekreterare:
Birgitta Klahr            

Engelbrektsgatan 65, 791 73 Falun

Ledamöter:
Maij Björklund
Linnévägen 23B, 791 32 Falun
Maria Bjerneby Häll
Nybrogatan 8C, 791 37 Falun
Dag Franzén
Hjulbäcksvägen 126, 793 97 Siljansnäs
Lars Olov Holmqvist
Seminariegatan 32, 791 36 Falun
Helene Kolseth
Norra Järnvägsgatan 7, 791 35 Falun
Yvonne Seger
Norra Mariegatan 2D, 791 72 Falun
Hans Ånell
Nybrogatan 8A , 791 37 Falun