Om föreningen

I februari 1926 samlades en liten grupp konstnärer och konstintresserade i Falun för att bilda en förening med syfte att stödja konstlivet i Dalarna. I gruppen ingick konstnärerna Helge Zandén, Hans Norsbo, Bertil Bull Hedlund och Arvid Backlund samt fil.dr.Alvar Silow och red. Nils Lindgren.  Bland de första medlemmarna i den nystartade föreningen var Karin Larsson i Sundborn och Emma Zorn i Mora.

Detta är idag drygt 90 år sedan och vi kan alltjämt glädja oss åt en livaktig förening. Men vi måste också ställa oss frågan vilken funktion och uppgift konstföreningen fyller idag. Behövs det verkligen en stödförening för konstlivet i Dalarna på 2000-talet?

Uppgiften att värna om det livsviktiga konst- och kulturlivet i Dalarna borde vara en angelägen samhällsfråga där kommunerna och landstinget tar ett stort ansvar, men utvecklingen har under senare år gått åt andra hållet.

Kultur och konst, som inte är spektakulär, har svårt att hävda sig i dagens korttänkta konsumtionssamhälle, dominerat av en skenande marknadsekonomi. Den skapande processen tar tid. Den har inte den massproducerade konsumtionsvaran som slutresultat. Den kan inte rationaliseras till en ekonomiskt lönsam produkt, är ingen lättsåld underhållningsvara. Konst handlar om tankar, idéer, känslor och upplevelser som kommuniceras mellan människor på ett språk som många gånger ligger utanför ordens. Den tar tid och kräver eftertänksamhet. Kulturen och konsten är som fenomen således otidsenliga men livsnödvändiga, då de berör det mest angelägna, livet och livskvaliteten. Konst och kultur är en överlevnadsfråga inte bara för individen utan även för samhället. Detta gäller även Dalarna!

Idag är den lokala och regionala konstens och kulturens ställning viktigare än någonsin. Ska regionen överleva och utvecklas måste den vara spännande och offensiv för att människor ska återkomma eller flytta in. Den måste kunna stimulera och utveckla alla oavsett ålder och intresse. Det räcker inte med vacker natur. Ska länet, i konkurrens med andra regioner, kunna attrahera unga och välutbildade människor, måste här också finnas ett intressant och generöst konst- och kulturliv.

Därför behövs Konstföreningen mer än någonsin för att stödja och slå vakt om konstlivet i länet, vilket förutom att öka intresset och kunskaperna hos allmänheten även innebär att verka för att det finns möjligheter till konstnärlig utbildning på olika nivåer och att det finns forum där konstnärligt arbete visas och diskuteras och dessutom att de offentliga institutionerna visar intresse och tar till sig och drar nytta av de erfarenheter som konstnärerna genom sitt arbete redovisar, så att de kan leva och försörja sig i Dalarna.

Dalarnas Konstförening har fortfarande en viktig uppgift att fylla!

/Lars Lagnefeldt (ordförande 1998 till 2006)