Lars Lagnefeldt ny ordförande

På årsmötet 27 mars valdes Lars Lagnefeldt till ny ordförande för Dalarnas Konstförening. Två nya ledamöter valdes också in. Vi hälsar Lars, Lars-Olof och Satu välkomna! (Se Om föreningen.)

Efter en bensträckare med förfriskningar, höll Dag Franzén ett föredrag om sitt konstnärsskap och om årsutgåvan 2013 som han har skapat i två varianter för medlemmarna att välja mellan, Aftonrodd och Skogsöga.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.