För utställare 2015

Inlämning: sker 31 oktober-1 november mellan kl. 12.00 och 16.00.
Inlämnade kollektioner får omfatta högst fem konstverk, varav endast ett får vara privatägt.

Digital bedömning: För skrymmande, tredimensionella verk eller digitala verk mejla underlag/beskrivning för förhandsbedömning av verket samt tillhörande anmälningsblankett till: majedstrom@gmail.com.

Refuserade verk ska hämtas 14-14 november. Mer information hittar du i Inbjudan till DalaKonst 2015

Ifylld Anmälningsblankett 2015 ska medfölja alla kollektioner.

Övriga frågor?
Ring Dalarnas museum, tel: 023-76 55 30 eller Maj Edström, tel: 023-209 61.