Digitalisering årsgåvor

Dalarnas konstförening ger varje år sedan 1927 i uppdrag åt en konstnär att utföra en årsgåva. Alla tillgängliga årsgåvor kommer att publiceras här inom kort. Fotograf: LE Boberg
Hans Johanson (från 1938 Norsbo)