Årsgåva 2017

Dalarnas Konstförenings årsgåva 2017 heter ”Rötter” och är en serigrafi (screentryck) i trefärgstryck av Marieta Toneva. Upplagan är tryckt i den egna ateljén i Grycksbo. Måttet är 24,4 x 34 cm.

Rötter, serigrafi av Marieta Toneva (årsgava 2017)

“En lång process föranleder valet av en bild som så småningom kommer till screenramen för att bli tryckt. Egna foton och skisser bearbetas och tecknas om både i datorn och på papper där båda arbetssätten kompletterar varandra tills det uppstår en symbios som överförs till screenramen. Processen ser ut så, oavsett om jag jobbar med emalj eller, som nu, gör en grafikupplaga.
I mina bilder behandlas ofta temat om mänsklig närvaro trots mänsklig frånvaro och de är en betraktelse över den mänskliga kvarstående energin i vår omgivning, om ögonblicket före eller efter. Jag söker mig till mellanrummet där en till synes tom och rofylld plats fortfarande andas våra mänskliga spår. Vad jag eftersträvar är ett möte med betraktarens egen fantasi i hopp om att den ska leda vidare till att undersöka tomrummet i sökandet efter närvaro.” (Marieta Toneva, 2017)

Marieta arbetar med varierande material för både inom- och utomhusmiljö med materialval anpassat efter platsens specifika förutsättningar. Oftast återkommande material är: skulptural textil i storformat, emalj och laminerat glas/plexiglas. Hon är mycket välutbildad och välmeriterad, med många utställningar både på gallerier och konsthallar. Hon har också arbetat med offentliga gestaltningsuppdrag, och som lärare.