Monthly Archives: April 2013

Inställt studiebesök

Ateljébesöket hos Josefin Wedel söndagen den 21 april är inställt på grund av få anmälda. Vi återkommer med nytt datum till hösten.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Lars Lagnefeldt ny ordförande

På årsmötet 27 mars valdes Lars Lagnefeldt till ny ordförande för Dalarnas Konstförening. Två nya ledamöter valdes också in. Vi hälsar Lars, Lars-Olof och Satu välkomna! (Se Om föreningen.) Efter en bensträckare med förfriskningar, höll Dag Franzén ett föredrag om … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment